T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Aydın Çine İlçe Halk Kütüphanesi

Misyon ve Vizyonumuz

 
      A-MİSYON
 
     Kadın, erkek, her yaşta her düzeyde  ve her meslekten okuyucunun her konudaki düşünsel ve sanat ürünlerinden ücretsiz ve özgürce yararlanmasını  sağlamak.Bir fikir çabasının sonucu olarak yayımlanmış esrleri toplamak, korumak ve onları toplumun hizmetine sunmaktır.
 
     B-VİZYON
 
     Bilgi toplumuna ulaşma yolunda bilgiyi, kültürü ve sanatı hayatın merkezine taşıyan saygın bir kurum olmak.