T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Aydın Çine İlçe Halk Kütüphanesi

Kitaplar

  KONULARINA GÖRE 2018 YIL SONU KİTAP SAYIMIZ
 000- GENEL512                  
100- FELSEFE VE PSİKOLOJİ746
200- DİN921
300- TOPLUM BİLİMLERİ5.807
400- DİL VE DİLBİLİM323
500- DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK319
600- UYGULAMALI BİLİMLER VE TEKNOLOJİ567
700- SANATLAR871
800- EDEBİYAT VE RETORİK11.156
900- COĞRAFYA, TARİH VE YARDIMCI DİSİPLİNLER2.631
                                                                                          TOPLAM:23.853