T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Aydın Çine İlçe Halk Kütüphanesi

Kamu Hizmet Standartı

                                                                                                 
                                                                                                     T.C.
                                                                                      
ÇİNE KAYMAKAMLIĞI
                                                                      
İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                       
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
NO
 HİZMETİN ADI 
 BAŞVURUDA      İSTENEN       BELGELER      
 HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ
 1       
         Kütüphanecilik Hizmetleri

     Kütüphanemizin görevi; her yaş ve seviyedeki vatandaşlarımızın ücretsiz olarak yararlanmasını sağlamak, Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak, kütüphanemize kazandırılan eserleri okuyucuya sunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için kütüphanemiz matbu ve interaktif ürünleri toplar, onları en kolay kullanılabilir hale getirmek için organize eder ve seri şekilde hizmete sunar.
         Mevzuat:

-24/07/2012-164493 sayılı 2012/07 No'lu "Kütüphane Hizmetleri Genelgesi"
-22/02/2012 Tarih ve 6279 No'lu "Çağaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu"       
 Üyelik Yaptırmak İçin:
Tc Kimlik No Beyanı ve İletişim Bilgileri

Kütüphaneye Alınması İstenilen Kitaplar:

Kütüphane Müdürlüğümüze dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.

Üyelik Yapılması:
-15 dakika,

Ödünç Materyal Verme Süresi:
-15 + 15 Gün

Okuyucu Hizmetleri için Gelen Talebe Cevap Verilmesi:   
-15 Dakika,
 2 Ödünç Kitap Verme Hizmetleri Koha Otomasyon Sistemi'nde Kütüphane üyesi olunması.                    Müracaat Halinde Hemen
 3 Kütüphane İnternet Hizmetleri Koha Otomasyon Sisteminde Kütüphane üyesi olunmasıMüracaat Halinde Hemen         Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine veya sonuç alınamaması durumunda ikinci müracaat yerine başvurunuz. Ayrıca, bu başvuruların dışında Bakanlığımız Merkez teşkilatını ilgilendiren konularla ilgili müracaatlar zamanında Bakanlığımızın ilgili birimlerine iletilecektir.

 

İlk Müracaat Yeri: ÇİNE İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ                   İkinci Müracaat Yeri: ÇİNE KAYMAKAMLIĞI

İsim:                           :ŞENAY HIZIR                                                                                               İsim           : TURAN ERDOĞAN

Unvan                        : Kütüphane Müdürü                                                                           Unvan          :  KAYMAKAM

Adres                         : ÇİNE İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ                           Adres         : ÇİNE KAYMAKAMLIĞI             

Tel:                         : +90 (256) 711 62 74                                                                       Tel:        : +90 (256) 711 60 01

Faks                       : +90 (256) 711 62 74                                                                     Faks:       : +90 (256) 711 56 76